Tumblelog by Soup.io
 • kaotik
 • Morocco
 • afterparty
 • halucine
 • syntax7error
 • elchupacabra
 • ciagnik123
 • chicaloca
 • Pecon
 • junkie
 • petitabattoir
 • patientck8
 • fashionbeauty
 • wloczykij
 • drejk-e
 • alotlikevegas
 • all-the-best-post
 • stonerr
 • cornisawesome
 • Pornobalken
 • idontlikeu
 • shit-happens
 • HumorMeSilly
 • da-bro
 • oneoneone
 • justynaz
 • aavil
 • vibrant
 • MerelyGifted
 • theLovers
 • elmirka
 • fpletz
 • misza
 • fatimafa
 • pijanyfetysz
 • Jogurt
 • maramara
 • jestes-niepoczytalny
 • utoopia
 • ataliaboo
 • Eumel
 • babavanga
 • chudeszkity
 • Kladderadatsch
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • Gabreiila
 • whateverr
 • bezpodtekstow
 • nazwazdupy
 • toadfrog
 • xxzxcuzx
 • Henuttaunebu
 • nictuniema
 • goaskalice
 • reksi0
 • rokminaljak1dzien
 • guyver
 • highpriestess
 • Aiza
 • highwaytoparadise
 • it-companies
 • zoshka
 • burdeltata
 • changes
 • kelpie
 • scylla
 • reycio
 • argentum
 • kaha
 • coolkidscantdie
 • MountainGirl
 • hydrosphere
 • luckyloser
 • sponte
 • zatora
 • Chiaroscuro
 • itsnotiw
 • onionrings
 • greendaemon
 • brzask
 • toksyczny
 • magdulum
 • rainbowarrior
 • missweird
 • rotfl
 • dumbscream
 • trrrueblood
 • hole-love
 • nuckelchen
 • pamietnikpaniki
 • sleepybeauty
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • MilkyJoe
 • firewalkwithme
 • jstrbl
 • enttaeuscht
 • Ang3ll
 • CzarnyKaptur
 • Victoire
 • Djana
 • ajdzilla
 • vertigo-x
 • doope
 • demente
 • skit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Reposted fromFlau Flau viaRedHeadCath RedHeadCath
3932 ec09 500
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
5143 1780
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik
4833 417f
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
5226 4922 500
Reposted fromtfu tfu
5233 61e4
Reposted fromtfu tfu
5008 f119
Reposted frompffft pffft viakasiarzyna kasiarzyna
4064 5790 500
Reposted fromsebazet sebazet viakasiarzyna kasiarzyna
4132 7253
Reposted fromkaiee kaiee viakasiarzyna kasiarzyna
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viakasiarzyna kasiarzyna
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viacinnamomum cinnamomum
9944 9b60 500
Reposted fromepidemic epidemic viasoulwax soulwax
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viasoulwax soulwax
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viasoulwax soulwax
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasoulwax soulwax
2211 b12a
Reposted fromrisky risky viasoulwax soulwax
0502 ad29 500

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl